Team

BRUNO WACHE
DIRECTOR GENERAL
BRUNO WACHE
GEORGES WACHE
CHAIRMAN
GEORGES WACHE
FREDERIC BOUCHET
FACTORY DIRECTOR
FREDERIC BOUCHET
NGUYEN VAN HOA
FACTORY VICE DIRECTOR
NGUYEN VAN HOA
DAO QUANG TAN
TECHNICIANS
DAO QUANG TAN
NGUYEN THANH HUNG
KCS
NGUYEN THANH HUNG
TRAN THI KIM THUY
CHIEF ACCOUNTANT
TRAN THI KIM THUY